Chương trình liên hoan Tân Niên của VBVNHN/Vùng Tây Nam Hoa Kỳ
vào ngày 31-1-2020 thành công rực rỡ

Hội Đồng TP Wesminster vinh danh Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại / Vùng Tây Nam Hoa Kỳ với Certificate of Recognition về những đóng góp giá trị phát triển văn học Việt Nam.


Phim Video https://youtu.be/ouINwHbXCv4

Vinh danh Thi sĩ Vũ Hoàng Chương  

 TƯỜNG TRÌNH

ꙮ 23-11-2019:  Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại tổ chức chuơng trình vinh danh Thi sĩ Vũ Hoàng Chương.  Đây là lần đầu tiên từ năm 1975 một tổ chức văn hóa chính thức thực hiện chương trình vinh danh Vũ Hoàng Chương, Thi bá Việt Nam & nguyên Chủ tịch Văn Bút Việt Nam (nhiệm kỳ 1969-1973). 

ꙮ 23-11-2019:  First-ever event honoring  Vietnam’s renowned Poet Vũ Hoàng Chương, President of PEN Vietnam from 1969 to 1973. held on November 23, 2019 by the Vietnamese Abroad PEN Centre.

Thiệp chúc Tết Tù Nhân Lương Tâm

ꙮ 1-12-2019:  Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại tổ chức gởi thiệp chúc Tết cho Tù Nhân Lương Tâm.
ꙮ 1-12-2019:   We sent New Year wishing cards to Prisoners of Conscience. 

Vinh danh Thi sĩ Vũ Hoàng Chương  

 TƯỜNG TRÌNH

ꙮ 23-11-2019:  Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại tổ chức chuơng trình vinh danh Thi sĩ Vũ Hoàng Chương.  Đây là lần đầu tiên từ năm 1975 một tổ chức văn hóa chính thức thực hiện chương trình vinh danh Vũ Hoàng Chương, Thi bá Việt Nam & nguyên Chủ tịch Văn Bút Việt Nam (nhiệm kỳ 1969-1973). 

ꙮ 23-11-2019:  First-ever event honoring  Vietnam’s renowned Poet Vũ Hoàng Chương, President of PEN Vietnam from 1969 to 1973. held on November 23, 2019 by the Vietnamese Abroad PEN Centre.

Vận động các chính quyền Âu Mỹ can thiệp để trả tự do cho Nhà báo Phạm Chí Dũng

ꙮ 1-12-2019:  Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại lên án Hà Nội và vận động các chính quyền Âu Mỹ can thiệp để trả tự do cho Nhà báo Phạm Chí Dũng.

ꙮ 9-12-2019:     We protest and lobby governments for the release of detained jounalist Phạm Chí Dũng.