Recent Developments

Honoring  renowned Poet Vũ Hoàng Chương

ꙮ 23-11-2019:  First-ever event honoring  Vietnam’s renowned Poet Vũ Hoàng Chương, President of PEN Vietnam from 1969 to 1973, held on November 23, 2019 by the Vietnamese Abroad PEN Centre.

ꙮ President's Keynote Speech

1-12-2019:  Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại tổ chức gởi thiệp chúc Tết cho Tù Nhân Lương Tâm.

Our Centre sent New Year wishing cards to Prisoners of Conscience. 

9-12-2019:  Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại lên án Hà Nội và vận động các chính quyền Âu Mỹ can thiệp để trả tự do cho Nhà báo Phạm Chí Dũng.

Our Centre protests and lobbies governments for the release of detained jounalist Phạm Chí Dũng.